offer

Offererstatninger

Det er lidt svært at finde de seneste præcise tal. Men: i 2020 blev der indgivet i alt 1825 anmeldelser om voldtægt – eller forsøg på voldtægt*. Det svarer til fem anmeldelser hver eneste dag. Ca. 84% af anmeldelserne angav, at ofrene var kvinder. I 16% var ofrene mænd. Det er triste tal. Og ja, selvom en dygtig advokat med speciale i offererstatning vil være glad for at få endnu en sag og ny kunde, så vil han eller hun helt sikkert også være overrasket over, at der faktisk sker så mange voldtægter eller forsøg derpå. Advokaten ved jo godt, at det er de færreste voldtægter – eller forsøg på voldtægt, der faktisk bliver anmeldt. Og det er her, det bliver rigtigt skræmmende.

Traumatiseret for livet

Mange mennesker (kvinder især) bliver traumatiseret for resten af deres liv. De indgiver måske ikke anmeldelsen, fordi de skammer sig, eller fordi de simpelthen ikke magter at skulle tale om en meget grim erfaring. De vælger derfor at sige nej tak til den offererstatning, som de faktisk har krav på. (Og her er det, at vi må spørge os selv, om det er et kvindeligt syndrom, at vi hellere vil skjule os med vores sorg og eventuelle skam, end vi vil stå frem og sige til omverdenen, at der findes onde mennesker?)

Stå frem!

Det er helt forkert, i min optik, at kvinder skal skjule sig, hvis de er blevet udsat for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Det kan ikke være rimeligt. Og det er totalt uretfærdigt, at der faktisk kun falder dom i 10% af sagerne, der handler om voldtægt. Det svarer til at der i 2020 var 183 voldsmænd, der blev dømt. Hvad med de andre 1642 gerningsmænd? Og hvad med alle dem, der ikke er blevet anmeldt? Nå, det skal jeg ikke blive ved med at bore i.

Det, jeg gerne vil slå på tromme for her, er, at de kvinder, der ikke tør, eller har kræfterne, til at anmelde sådan en sag, får hjælp. Akut. De har brug for den. De har brug for advokat bistand, så de kan få offererstatning. De har brug for psykologisk bistand, så de hurtigere – og sikrere kan komme over det traume, som de er blevet påført. Og ja, de har brug for særlige rådgivere, der kan vejlede dem uden om stress, og ind i et nyt liv, hvor de kan finde glæde og tilfredsstillelse – og ikke mindst tryghed.

Søge offererstatning med advokathjælp

Der findes en masse organisationer, hvor mange advokater arbejder frivilligt. De hjælper voldtægtsofrene med at søge om offererstatning. De hjælper dem igennem de meget svære retssager, som de skal igennem. Der er nemlig tale om en strafferetssag. Og det betyder ofte, at offeret skal sidde overfor gerningsmanden. Det kan være meget ubehageligt og advokaterne kan hjælpe med at offeret ikke absolut skal sidde overfor gerningsmanden, men kan afgive vidneudsagn under tryggere forhold. Men der er åbenbart ikke nok af den slags hjælpeorganisationer. Det viser tallene for hvor mange, der blev dømt jo tydeligt. Det er en skam, og vi bør gøre noget ved det.

*: Kilde: Det kriminalpræventive råd.

Eric

Eric er en erfaren publicist med en bred baggrund i journalistisk og musisk verden.

View all posts by Eric →