Om SheetMusicNow.com

SheetMusicNow.com er på trods af navnet et dansk firma, stiftet af de to professionelle muikere Inge Mulvad Eje og Niels Eje. Firmaet tilbyder noder fra et online katalog til at udskrive på egen printer.

En række biblioteker tilbyder noder fra kataloget til at udskrive hjemmefra. Kataloget indeholder i dag noder til 15500 musikstykker - nye noder tilføjes hele tiden. Der findes noder til al slags musik, men med hovedvægten lagt på klassisk- og jazz musik. Herudover findes der en del danske kunstnere og musikgrupper, blandt andre TV2, Bent Fabricius Bjerre, Safri Duoo, Jan Kaspersen, Michala Petri, NHØP, Uffe Steen, samt noderne til den danske musical Atlantis.

Sådan gør du

Søg i kataloget enten på en simpel søgning på titel eller komponist. Eller foretag en mere avanceret søgning og led efter musik til et bestemt instrument eller en bestemt orkester sammensætning.

Første gang, der udskrives, skal gratis programmet SafePublish installeres. Følg instruktionen på siden - det tager ca. 1 minut.

Udskriv noderene på din printer.

Rettigheder

SheetMusicNow.com betaler royalties til kunstneren eller rettighedshaveren efter det nøjagtige forbrug. I den forbindelse er der nogle regler, der skal overholdes:

  • Noderne må ikke kopieres.
  • Såfremt musikken opføres offentligt skal der betales KODA afgift.

Hvem kan downloade og udskrive via biblioteket

Det er bibliotekernes primære brugere, der kan udskrive noder fra Bibliotekernes Netmusik. Du skal derfor være borger i en kommune, hvor biblioteket har tilmeldt sig Bibliotekernes Netmusik eller i en af de kommuner, biblioteket har indegået lånesamarbejde med.